Retrogaming #3a: Emulering af Commodore 64 på PC med VICE

15 minutters læsetid

I denne guide vil vi gennem en række trin vejlede dig til, hvordan du emulerer Commodore 64 med VICE-emulatoren.

Konfiguration og brug af emulatoren er beskrevet i en række nummererede afsnit og punkter. Det betyder ikke, at du skal igennem hvert enkelt punkt for at bruge emulatoren. Vi har blot valgt at nummerere guiden, så det er nemt at henvise til andre afsnit eller specifikke trin.

Læs vejledningen hurtigt igennem, så du ved, hvilke sektioner, du har brug for, og gå så i gang.

Tips, tricks og alternative muligheder er sat ind i bokse i de relevante sektioner.

*****

1. DOWNLOAD OG INSTALLATION
Fig. 1. VICE downloades her.

VICE downloades fra emulatorens hjemmeside, http://vice-emu.sourceforge.net/. Gå ind på Download-sektionen og hent den nyeste stabile udgave (fig. 1).

Den ligger under overskriften “Binary distributions” og “Windows”, men undlad at downloade én af de to øverste builds. Gå i stedet efter den nyeste, der har et nummer. I skrivende stund er den nyeste udgave af VICE nummer 3.6.1.

Husk at downloade den korrekte udgave, alt efter om din Windows-udgave er 32 eller 64 bit.

VICE skal ikke installeres, så når downloaden er færdig, skal du bare pakke filen ud. Hvor du placerer mappen, er helt ligegyldigt.

Fig. 2. Det er denne .bin-fil, du skal bruge for at emulere Commodore 64.

I mappen skal du nu gå ind i undermappen “bin” og scrolle ned i bunden (fig. 2). Her ligger adskillige EXE-filer. Det skyldes, at VICE ikke kun er en Commodore 64-emulator, men tillige kan emulere Commodore 128, VIC-20, Commodore PET, Commodore Plus/4 og Commodore CBM-II.

Derudover kan VICE også emulere Creative Micro Designs SuperCPU (en CPU-accelerator til Commodore 64 og 128) samt C64DTV.

Her er det dog ren Commodore 64-emulering, vi er interesseret i, og den fil, du skal bruge, er den, der hedder x64sc.exe.

Inden du dobbeltklikker på EXE-filen, så sæt dit joystick i computeren.

1. Dobbeltklik x64sc.exe.

Fig. 3. Et smukt syn! Velkommen til BASIC!

Når du kører x64sc.exe, bliver du mødt af den skærm, du ser på fig. 3: I et vindue åbner den oprindelige Commodore 64-startskærm. Øverst er der en menulinje, og nederst er der nogle checkboxes m.v. I det følgende henviser vi til menulinjen øverst som MENU.

I bunden af skærmen er der tre områder, der er vigtige (fig. 4).

1. Et område, hvor der står “Tape” fulgt af tre nuller og en sort firkant med en grå kant omkring. Dette område styrer datasetten. Herefter kalder vi området for BUND: Tape.

2. Et område, hvor der står “8:18.5” fulgt af et sort rektangel. Dette område styrer diskettedrevet. Herefter kalder vi området for BUND: Diskettedrev.

3. Et område, hvor der står “Joysticks” fulgt af to sæt sorte prikker. Dette område styrer joystick-kontrollen. Herefter kalder vi området BUND: Joysticks.

Fig. 4. Med røde kasser er fremhævet menulinjen øverst samt de tre væsentlige områder i bunden af emulatoren.

Vi vil ikke gennemgå resten af VICE’s indstillinger i detaljer. I det følgende kommer vi omkring dem, der er væsentlige for at komme i gang med at spille gamle Commodore 64-spil med VICE.

Ikke desto mindre er det en god idé, hvis du sætter dig lidt ind i menustrukturen. Derefter er vi parat til at gå i gang – næsten.

For første gang, du starter VICE, vil du nok bemærke, at displayet emulerer de scanlines, man så på gamle CRT-monitorer (fig. 5).

Fig. 5. Her ses VICE i den tilstand, hvor emulatoren emulerer en gammeldags billedrørsskærm.

Der kan være grunde til at bibevare denne emulering, for de gamle spil var designet til at blive set på en billedrørsskærm, hvor scanline-effekten fungerede som en slags anti-aliasering, der gjorde grafikken mindre pixeleret at se på.

Hvis du alligevel ønsker at fjerne scanlines-effekten fra VICE, så gå ind i MENU: Preferences > Settings > Display > VIC-II. Under overskriften “Render filter” trykker du på Unfiltered i stedet for “CRT emulation”, og så står emulatoren noget skarpere.

*****

2. JOYSTICK-KONFIGURATION
Fig. 6. I denne dropdown-menu vælger man sit input device. I mit tilfælde en Stelladaptor 2600-to-USB Interface, der gør det muligt at sætte et gammelt Atari-joystick i en USB-port.

2.1. MENU: Preferences > Settings > Input devices > Joystick. Vælg det korrekte device i dropdown-menuen under Joystick #1 (fig. 6). Klik “Close”.

Prøv nu at vrikke lidt med joysticket (eller stangen på din gamepad), mens du holder øje med den venstre af de to små sæt af sorte prikker ud for Joysticks, nederst på skærmen.

Nu skulle de gerne lyse op med grøn farve i den retning, du skubber joysticket. Midterste prik skal lyse op med rødt, når du trykker på “fire”-knappen på joysticket.

Hvis ikke det sker, skyldes det med stor sandsynlighed, at joysticket sidder i den forkerte port, altså rent virtuelt. Hvis du oplever dette problem, så gør følgende:

2.2. BUND: Joysticks > Swap joysticks.

*****

3. TASTATUR-KONFIGURATION

“Keyboard-mapping”, som det hedder på engelsk, er ét af de mest tricky aspekter af VICE. Emulatoren opererer med to forskellige måder at emulere Commodore 64’erens tastatur på – “symbolic” og “positional”.

“Symbolic mapping” betyder, at tasterne på ens PC-tastatur giver nogenlunde det samme resultat i VICE. Så hvis du trykker A-tasten ned, svarer det til A-tasten på Commodore 64’eren. Hvis du vil have ” (anførselstegn), ja så trykker du SHIFT + 2, ganske som du normalt ville gøre på dit tastatur osv.

“Positional mapping” betyder – i udgangspunktet – at tasterne på ens PC-tastatur tilnærmelsesvist svarer til placeringen af taster på Commodore 64’eren.

“Positional mapping” er efter vores erfaring svært at få til at fungere ordentligt. For det første synes den indbyggede “positional mapping” ikke at fungere efter hensigten, hvilket dog måske kan have noget at gøre med, at den er kalibreret til amerikanske tastaturer.

For det andet er der trods alt ret stor forskel på et moderne tastatur og Commodore 64’erens tastatur, hvilket gør, at det faktisk er fysisk umuligt at lave en 1:1-mapping af 64’erens tastatur på en moderne PC.

Hvis man alligevel synes, det kunne være sjovt at bruge “positional mapping”, kan man selv eksperimentere med det, eller man kan gå skridtet videre og simpelthen kode sin egen mapping. Det kræver dog en hel del arbejde, men man kan finde hjælp online.

Vi foreslår, at man bare kører med “Symbolic mapping”.

Keyboard mapping i VICE tilgås via MENU: Preferences > Settings > Input devices > Keyboard.

Når man går herind, kan man i øvrigt se, at værtscomputerens keyboard layout som standard er sat til amerikansk i dropdown-menuen under “Host keyboard layout”. Lad bare keyboardet stå på denne indstilling, medmindre du har en klar forventning om, at du får brug for Æ, Ø og Å.

*****

4. FILFORMATER

Herefter er du parat til at starte et spil op. Som nævnt i artiklen om emulering af Commodore 64 på PC, er der to udbredte filformater til distribution af Commodore 64-spil: T64 og D64.

Filformatet T64 (.t64) er et tape image, dvs. en fil, baseret på data fra et kassettebånd. Filformatet D64 (d.64) er et disk image, altså en fil baseret på data fra en diskette.

Det skal for en ordens skyld nævnes her, at der findes flere filformater end disse to, bl.a. TAP og G64, hhv. et tape- og disk-imageformat, der adskiller sig fra T64 og D64 ved at være endnu mere tro mod de oprindelige medier.

F.eks. vil man ved brug af et TAP-image få den helt originale oplevelse, hvor skærmkanten flimrer under load-processen osv. Hvis man ligger inde med disse filformater, så fungerer de altså også i VICE.

*****

5. HURTIGT I GANG MED T64-FILER

Hvis du bare vil så hurtigt i gang, som muligt, så følg vejledningen i dette afsnit. Du får ikke den rigtige oplevelse af at bruge Commodore 64’eren, men til gengæld går det stærkt!

Fig. 7. Hvis man bruger T64-filer (.t64) skal man huske at sætte flueben her; ellers fungerer filtypen ikke.

5.1. BUND: Tape > Configure tapeport devices (fig. 7). Dette åbner VICE’s “Settings”-vindue (kan også tilgås via >MENU: Preferences > Settings). Sæt flueben i “Enable Virtual Devices #1”. Ellers virker T64-filer ikke i VICE. Klik “Close”.

5.2. BUND: Tape > Attach tape image. Det åbner et nyt vindue (fig. 8). Yderst til venstre er der en smal søjle med hurtig adgang til en række forskellige mapper. Hovedparten af vinduet er optaget af to større områder: Til venstre en stifinder og til højre en oversigt med overskriften “Image contents”.

Fig. 8. Hurtigt i gang med T64-filer.

“Image contents”-området giver dig et hurtigt overblik over, hvad der ligger på dine tape images – f.eks. om der skulle ligge mere end ét program/spil.

Naviger frem til den mappe, du har dine spil liggende i. I stifinderen markerer du det tape image, du gerne vil sætte i den virtuelle datasette. Indholdet af det valgte tape image vises til højre i “Image contents”-vinduet.

I “Image contents”-vinduet markerer du den fil, du gerne vil loade. Klik derefter på “Autostart” nederst i vinduet. Herefter går VICE i gang med at hente spillet/programmet og autostarter det. Du er i gang!

*****

6. HURTIGT I GANG MED D64-FILER

Hvis du bare vil så hurtigt i gang, som muligt, så følg vejledningen i dette afsnit. Du får ikke den rigtige oplevelse af at bruge Commodore 64’eren, men til gengæld går det stærkt!

Fig. 9. Hurtigt i gang med D64-filer.

6.1. BUND: Diskettedrev > Attach disk to drive #8 (fig. 9). Det åbner et nyt vindue, der er delt i tre: Yderst til venstre er der en smal søjle med hurtig adgang til en række forskellige mapper. Hovedparten af vinduet er optaget af to større områder: Til venstre en stifinder og til højre en oversigt med overskriften “Image contents”.

“Image contents”-området giver dig et hurtigt overblik over, hvad der ligger på dine disk images – f.eks. om der skulle ligge mere end ét program/spil.

Naviger frem til den mappe, du har dine spil liggende i. I stifinderen markerer du det disk image, du gerne vil sætte i det virtuelle diskettedrev. Indholdet af det valgte disk image vises til højre i “Image contents”-vinduet.

I “Image contents”-vinduet markerer du den fil, du gerne vil loade. Klik derefter på “Autostart” nederst i vinduet. Herefter går VICE i gang med at hente spillet/programmet og autostarter det. Du er i gang!

*****

7. BRUG AF T64-FILER MED AUTOSTARTENDE DATASETTE

7.1. BUND: Tape > Configure tapeport devices. Dette åbner VICE’s “Settings”-vindue (kan også tilgås via MENU: Preferences > Settings). Sæt flueben i “Enable Virtual Devices #1”. Ellers virker T64-filer ikke i VICE. Klik “Close”.

7.2. BUND: Tape > Attach tape image. Det åbner et nyt vindue, der er delt i tre: Yderst til venstre er der en smal søjle med hurtig adgang til en række forskellige mapper. Hovedparten af vinduet er optaget af to større områder: Til venstre en stifinder og til højre en oversigt med overskriften “Image contents”.

“Image contents”-området giver dig et hurtigt overblik over, hvad der ligger på dine tape images – f.eks. om der skulle ligge mere end ét program/spil. Hvis du skulle støde på et tape image, der indeholder mere end ét spil/program, så følg instruktionerne i afsnit 5.

Naviger frem til den mappe, du har dine spil liggende i. I stifinderen markerer du det tape image, du gerne vil sætte i den virtuelle datasette. Tryk “Attach/load”</span class=”vejledning”> nederst i vinduet. Du vender nu tilbage til Commodore 64’erens startskærm.

7.3. Skriv load og tryk på Enter.

Commodoren skriver:

searching
found ‘programmets navn’

Hurtigt efter skriver Commodoren:

loading
ready

Cursoren dukker op på skærmen igen (fig. 10).

7.4. Skriv run og tryk på Enter.

Fig. 10. Brug af T64-filer med autostartende datasette.

Hvis man har brugt en Commodore 64 med datasette tilbage i 1980’erne, bemærker man, at det generelt går meget hurtigt for VICE at loade et tape image. Med andre ord er der ikke tale om den helt originale oplevelse med alenlange loadtider. Hvis man vil opleve det, skal man have fat i TAP-filer, der replikerer datasette-oplevelsen 1:1.

Vælger man at bruge TAP-filer, skal man være opmærksom på, at man IKKE skal sætte flueben i feltet “Enable Virtual Device #1” som ellers angivet i pkt. 7.1. Derudover bruger man TAP-filer på samme måde som T64-filer.

*****

8. BRUG AF T64-FILER UDEN AUTOSTARTENDE DATASETTE

Den metode til brug af T64-filer, der er beskrevet i afsnit 7, snyder én for den legendariske “PRESS PLAY ON TAPE”-besked, som alle Commodore 64-brugere husker fra dengang.

Fig. 11. Bemærk den grønne ramme. Det betyder, at datasetten er sat til at autostarte, eller at den kører.

I det øjeblik, du attacher en T64-fil, kommer der en grøn kant omkring den lille firkant ved BUND: Tape (fig. 11). Det signalerer, at datasetten er indstillet til at autostarte i det øjeblik, du skriver LOAD og trykker Enter.

Det er derfor, VICE springer over “Press Play on Tape”-kommandoen.

Hvis du vil have den del af oplevelsen med, så gør i stedet følgende:

8.1. BUND: Tape > Configure tapeport devices. Dette åbner VICE’s “Settings”-vindue (kan også tilgås via MENU: Preferences > Settings). Sæt flueben i “Enable virtual devices”. Ellers virker T64-filer ikke i VICE. Klik “Close”.

8.2. BUND: Klik på Tape > Attach tape image. Naviger frem til den mappe, du har dine spil liggende i. I stifinderen markerer du det tape image, du gerne vil sætte i den virtuelle datasette. Tryk “Attach/load” nederst i vinduet.

8.3. BUND: Tape > Stop. Nu forsvinder den grønne kant omkring firkanten til højre for “Tape”.

Fig. 12. PRESS PLAY ON TAPE.

8.4. Skriv load og tryk Enter (fig. 12).

Commodoren skriver:

press play on tape

8.5. BUND: Tape > Play.

Commodoren skriver:

ok

searching
found ‘programmets navn’

Hurtigt efter skriver Commodoren:

loading
ready

Cursoren dukker op på skærmen igen.

8.6. Skriv run og tryk på Enter.

Hvis man har brugt en Commodore 64 med datasette tilbage i 1980’erne, bemærker man, at det generelt går meget hurtigt for VICE at loade et tape image. Med andre ord er der ikke tale om den helt originale oplevelse med alenlange loadtider. Hvis man vil opleve det, skal man have fat i TAP-filer, der replikerer datasette-oplevelsen 1:1.

Vælger man at bruge TAP-filer, skal man være opmærksom på, at man IKKE skal sætte flueben i feltet “Enable Virtual Device #1” som ellers angivet i pkt. 8.1. Derudover bruger man TAP-filer på samme måde som T64-filer.

*****

9. BRUG AF D64-FILER (DISK IMAGES MED ÉN FIL)

9.1. BUND: Diskettedrev > Attach disk to drive #8.

Naviger frem til den mappe, du har dine disk images liggende i. I stifinderen markerer du det disk image, du gerne vil sætte i det virtuelle diskettedrev. Tryk “Attach/Load” nederst i vinduet.

9.2. Skriv load”*”,8,1 og tryk Enter.

Commodoren skriver:

searching for *
loading
ready

9.3. Skriv run og tryk Enter.

*****

10. BRUG AF D64-FILER (DISK IMAGES MED FLERE FILER)

Metoden der blev anvist i afsnit 9, virker i de fleste tilfælde, fordi langt de fleste D64-images kun indeholder én fil.

I princippet kan du dog komme ud for situationer, hvor et disk image faktisk indeholder mere end ét spil eller program. Dette vil du til enhver tid kunne se i “Image contents”-vinduet (se f.eks. pkt. 9.1.)

Her kan du ikke bruge metoden fra afsnit 9, for asterisken i LOAD-kommandoen under pkt. 9.2. fortæller Commodoren, at den skal loade det første program på disketten.

Hvis du har et disk image med flere spil eller programmer på, bruger du i stedet nedenstående metode (eller metoden under pkt. 6).

10.1. BUND: Diskettedrev: Attach disk to drive #8.

10.2. Naviger frem til den mappe, du har dine disk images liggende i. I stifinderen markerer du det disk image, du vil sætte i det virtuelle diskettedrev. Tyk “Attach/Load” nederst i vinduet.

Fig. 13. Med denne BASIC-kommando beder du Commodoren over at loade en liste over indholdet på den diskette, der sidder i drevet.

10.3. Skriv load”$”,8 og tryk Enter (fig. 13).

Commodoren skriver:

searching for $
loading

Efter ganske kort tid skriver Commodoren:

ready

Cursoren dukker op på skærmen igen.

Fig. 14. Sådan kan indholdet af en Commodore 64-diskette se ud.

10.4. Skriv list og tryk Enter (fig. 14).

Commodoren skriver nu en liste over de programmer, der ligger på disketten.

10.5. Skriv load”programmets navn”,8,1 og tryk Enter.

Commodoren skriver:

searching for programmets navn
loading

Efter et stykke tid skriver Commodoren:

ready

Cursoren dukker op på skærmen igen.

10.6. Skriv run og tryk Enter.

*****

11. AT VENDE EN DISKETTE

Hvis du spiller et stort spil, der oprindelig fyldte mere end én disketteside – altså, hvor der også var data på bagsiden af disketten – skal der være ét D64-image for hver side af disketten.

Når spillet på et tidspunkt beder dig om at vende disketten, gør du følgende:

11.1. BUND: Diskettedrev: Attach disk to drive #8.

Naviger frem til det sted, du har den relevante fil liggende. Marker den og tryk “Attach/Load” nederst i vinduet.

*****

12. SNAPSHOTS

Med undtagelse af adventurespil, var de færreste Commodore 64-spil udstyret med en gemmefunktion. Hvis man var i gang med et spil, måtte man altså enten blive ved til den bitre ende, eller starte forfra næste gang, man startede spillet.

Sådan er det ikke, når du gør brug af VICE. Her er der nemlig en indbygget såkaldt “Snapshot”-funktion.

Et “snapshot” er, som navnet antyder, et øjebliksbillede af emulatorens tilstand på et givet tidspunkt. Man kan gemme et snapshot på følgende måde:

12.1. MENU: Snapshot > Save Snapshot Image.

Alternativt kan du ganske enkelt trykke Alt+S.

Herefter åbnes et stifindervindue. Naviger frem til det sted, hvor du vil gemme dit snapshot. Navngiv det. Tryk “Save” nederst i vinduet.

For at hente et snapshot, gør du følgende:

12.2. MENU: Snapshot > Load Snapshot Image (eller tryk Alt+L).

Herefter åbnes et stifindervindue. Naviger frem til det sted, hvor du har gemt dit snapshot. Marker det. Tryk “Open” nederst i vinduet. Herefter henter emulatoren spillet og starter det præcis der, hvor du gemte dit snapshot.

*****

13. LAV EN “SAVE GAME”-DISKETTE

Snapshot-funktionen fungerer naturligvis også med de spil, der rent faktisk var udstyret med en “Save Game”-funktion, f.eks. adventurespil, men hvis du foretrækker at emulere den ægte vare, så skal du have en tom diskette til at gemme dine spil på.

Det vil i praksis sige, at du skal lave et tomt D64-image.

13.1. MENU: File > Create and attach an empty disk image.

Herefter åbnes et stifindervindue. Naviger frem til det sted, hvor du vil gemme dit nye disk image. Navngiv det. Tryk “Save” nederst i vinduet.

Denne proces attacher – som navnet antyder – automatisk det tomme disk image, men det gælder naturligvis kun første gang, man gør det.

Næste gang, man vil bruge den samme diskette, skal man naturligvis bare attache den som man ville enhver anden diskette – som beskrevet flere steder tidligere, f.eks. i pkt. 11.1.

*****

14. FULLSCREEN

Når man er i gang med at spille, er det selvfølgelig sjovere at spille i fullscreen. Det gør godt nok grafikken endnu mere pixeleret, men det har sin charme.

For at slå fullscreen til og fra, gør du følgende:

14.1. Tryk Alt+D.

*****

15. SLUK FOR ET SPIL

Når man er færdig med at spille et spil, slukker man for det på følgende måde:

9. MENU: File > Reset > Hard reset.

Hard reset tømmer al emulatorens RAM og svarer til, at man slukkede for computeren. Det er ikke ensbetydende med, at VICE glemmer eventuelle ændringer i indstillinger, du har lavet i emulatoren.

Hvis du f.eks. har været inde i MENU: Preferences > Settings > Peripheral devices > Tape port devices og sætte flueben i “Enable Virtual Device #1”, så er fluebenet der stadig, selv efter en Hard reset.

*****

16. GEM ÆNDRINGER, NÅR DU LUKKER PROGRAMMET

Hvis du har lavet ændringer i VICE’s indstillinger, som du gerne vil have emulatoren til at huske, næste gang, du starter den, skal du huske at bede den om at gemme dine indstillinger:

16.1. MENU: Preferences > Settings. Dette åbner VICE’s “Settings”-vinduet. Sæt flueben i “Save settings on exit” nederst til venstre. Klik Close.

*****

17. GODT I GANG MED VICE

Nu skulle du gerne være godt i gang med at spille gamle Commodore 64-spil under VICE-emulatoren. Denne guide er naturligvis på ingen måde udtømmende – f.eks. har vi overhovedet ikke berørt muligheden for at downloade cartridge-images, der gør det muligt at indtaste snydekoder i form af POKEs.

Og selvfølgelig er denne guide på ingen måde en garanti for, at der ikke kan opstå problemer.

Hvis man overhovedet ikke kan få spillet til at loade, eller hvis der ikke sker noget, når man har skrevet RUN og tastet Enter, kan problemet ligge i et defekt image – uanset om man bruger tape- eller disk-images. Husk, at en T64 eller D64-fil er en 1:1-kopi af et rigtigt kassettebånd eller en rigtig diskette.

Defekte (korrupte) kassettebånd og disketter var et ganske hyppigt problem i gamle dage. Hvis man har en mistanke om, at fejlen kan ligge i ens image-fil, så må man ud at finde et andet.

Der kan også være andre tekniske problemer på spil, men her henviser vi enten til Google eller den udførlige dokumentation på VICE’s hjemmeside.

God fornøjelse!

Udgivet i nr. 202 | 13/08/2022

Mogens Høegsberg. Redaktør. Medstifter af Planet Pulp. Født 1976. Oprindelig fra Ringkøbing, fra 1996 til 2014 bosat i Århus, nu bosat i Silkeborg. Uddannet mag.art. og ph.d. i middelalderarkæologi. Ansat som arkæolog ved Moesgård Museum. Har siden barndommen været ivrig horrorfan; indledningsvist primært litteratur, senere også film. Dertil rollespiller, brætspiller og tegneseriefan. Film og filmmusik er Mogens’ to største passioner inden for [..]

Skriv et svar

Your email address will not be published.