Viewpoints Critical

7 minutters læsetid

Viewpoints CriticalLeland Exton Modesitt, Jr. (f. 1943) er en amerikansk fantasy- og science fiction-forfatter, som undertegnede var helt ubekendt med, før Viewpoints Critical landede i stakken med anmeldereksemplarer. Men Modesitt er bestemt ingen ny forfatter på scenen. Han debuterede som novelleforfatter i 1973, og udsendte sin første roman i 1982. Siden da er det blevet til i alt 49 romaner, så man må sige, at Modesitt er en flittig herre!

De fleste af Modesitts romaner grupperer sig i en række serier, væsentligst heraf The Saga of Recluce, der indtil videre tæller 15 romaner, og The Corean Chronicles, der tæller seks romaner (med en syvende på vej). De flest af de resterende er fordelt på yderligere syv serier, der har fra to til fem bind hver.

Første antologi

Viewpoints Critical er Modesitts første antologi, og indeholder noveller, der er udgivet mellem 1973 og 2007, og hvoraf en del første gang blev offentliggjort i det hæderkronede Analog Science Fiction and Fact. Andre er først udkommet i Asimov’s Science Fiction, mens en del oprindelig er skrevet til andre antologier. Tre noveller optræder første gang på tryk i Viewpoints Critical.

Novellerne ligger hovedsageligt inden for fantasy og hard science fiction, om end enkelte af dem præsenterer en genreblanding. I øvrigt må Modesitts fantasy ikke forveksles med traditionel Tolkien-influeret fantasy, idet forfatteren i høj grad synes at have konstrueret sine egne universer, væsner m.v. Dette skulle især være tilfældet i hans portrættering af magiske evner, der angiveligt indgår som et meget væsentligt element i forfatterskabet. Uanset hvad, så er der tale om en form for fantasy, og den hårde science fiction, vi præsenteres for i Viewpoints Critical, er som sådan meget straight, komplet med rumskibe, futuristiske kampfly og lignende.

Genreblanding

Genreblandingen er især tydelig i to af historierne. Den ene, Beyond the Obvious Wind, foregår – til dels i hvert fald – i den samme verden, som Modesitts The Corean Chronicles-serie. “Til dels” fordi Modesitt angiver, at det ikke helt er tilfældet alligevel: novellen udgjorde den oprindelige kim til The Corean Chronicles, der imidlertid bevægede sig i en anden retning, og novellen blev først senere gjort færdig. Modesitt betegner derfor novellen som en “alternativ historie” om en fantasyverden.

I novellen præsenteres vi for en verden, der langt hen ad vejen er fantasy, men hvor hovedpersonen – en såkaldt “tech captain” – og hans tropper dog er i besiddelse af skydevåben. Det er en ganske velfortalt historie om, hvordan hovedpersonen af sine foresatte sættes til at undersøge nogle mystiske omstændigheder i et udkantsområde, og hvor han konfronteres med mytiske væsner, han ikke troede eksisterede. På mange måder lægges der klart op til, at historien skal fortsætte, så selv om novellen er en afsluttet fortælling, føles den alligevel som begyndelsen på noget større.

Det er ikke tilfældet med den anden novelle, der repræsenterer genreblandingen af fantasy og hard sci-fi. The Swan Pilot handler om en pilot på en af fremtidens ruterejser i universet. Den måde, rejserne foregår på, viser sig imidlertid at være alt andet, end traditionel hard science fiction, for under hver rejse bliver enhver pilot konfronteret med mindst ét såkaldt “interludium”, hvor mørke kræfter konfronterer piloten, og forsøger at opsluge ham (og skibet). Dette foregår i tableauer, hvis indhold er hentet fra en side af pilotens personlighed. I The Swan Pilot er piloten irer, så her kommer noget keltisk mytologi ind over novellen. Det er måske lidt af en kliché, men det er faktisk veludført, og The Swan Pilot er én af antologiens stærkeste kort.

Militært miljø og postapokalyptika

Spec-Ops er én af de andre veludførte noveller, der solidt placerer sig i inden for hard sci-fi, og handler om, hvordan fremtidens specialstyrker opererer via remote control som operatører af bioteknologi: tech-modificerer dyr af enhver art udgør de egentlige våben i denne fremtidsvision, men hvis operatørerne ikke kobler fra i tide, bliver de selv dræbt af feedback-effekten.

En hel del af novellerne tager faktisk deres udgangspunkt i et militært miljø, hvilket nok skal forstås ud fra Modesitts baggrund som pilot under Vietnamkrigen. I hvert fald er en del af hans hovedpersoner piloter, og Vietnamkrigen bliver da også direkte berørt i den postapokalyptiske fantasyfortælling The Pilots, hvor en pilot i en sønderbombet fremtid møder et spøgelse ved en stor, sort mur. På grund af Modesitts korte introducerende note er vi aldrig i tvivl om, at det er Vietnam-mindesmærket i Washington D.C., at ‘Gorgton’ er Georgetown eller at ‘the ancient temple of the seated god’ er Capitol med Abraham Lincoln-statuen. Trods den ret direkte stil, der også lægges for dagen i selve novellen, er The Pilots en ganske stemningsfuld novelle, og helt sikkert én af de bedre.

Generelt spiller det postapokalyptiske, eller pseudopostapokalyptiske, en væsentlig rolle i antologien. Flere af novellerne foregår således tydeligvis i vores verden, bare langt ude i fremtiden og så forandret, at vi næppe kan genkende den.

Lidt tættere på, og meget direkte formidlet, er News Clips Recovered from the NYC Ruins, der ikke har en traditionel narrativ form, men som udelukkende er konstrueret ud fra fiktive udklip. Heri bliver Modesitts politiske standpunkt ganske tydeligt, da vi i udklippene, som tidsmæssigt rækker fra 2009 til 2087, præsenteres for et USA, der går ad helvede til. Novellen er ikke ligefrem subtil, men den er effektiv, og budskabet i kombination med formen går rent ind. Én af antologiens bedste historier.

Etablerede verdener

Endelig må Understanding placeres højt på listen over de bedste noveller i Viewpoints Critical. Det er en slags fantasy, der imidlertid foregår i nutiden, og hvor hovedpersonen får en meget ubehagelig gave, da han beder sin kæreste om at hjælpe ham til at forstå. Det er en novelle af en type, der, hvis den havde været en anelse mere grum, kunne have været skrevet af Stephen King, og det er i denne sammenhæng ikke et dårligt skudsmål at få.

Langt de fleste af novellerne i Viewpoints Critical er læseværdige, om end nogle klart er bedre end andre. Det er vel en smagssag, om man synes, det er en god idé at inkludere noveller, der foregår i en allerede etableret fantasyverden. Foruden den “alternative historie”, vi fik præsenteret i Beyond the Obvious Wind, foregår også Black Ordermage og Sisters of Saronnyn, Sisters of Westwind i én af Modesitts romanserieverdener; i dette tilfælde Recluce. Problemet med disse noveller er, at man klart fornemmer, at de er en del af et større hele, og derfor fungerer de ikke helt optimalt som noveller. Med delvis undtagelse af Sisters of Saronnyn, Sisters of Westwind, der faktisk er en fin lille historie med sit eget tema.

Dette er i virkeligheden det største problem ved antologien som sådan: i en del af novellerne leder man efter en rød tråd eller et tema – svaret på, hvorfor Modesitt vil fortælle os lige præcis denne historie. I nogle af novellerne kan man godt finde dette svar, men der er også nogle stykker, hvor man efter endt læsning sidder let undrende tilbage.

Hit and miss

Det er selvfølgelig et udtryk for, at novelleformen er utrolig svær at mestre, og bare én af grundene til, at meget få antologier for alvor kommer op at ringe: langt de fleste antologier vil være hit and miss, og det gør sig også gældende i Viewpoints Critical. Der er ingen grund til at bruge alt for meget plads på de steder, hvor Modesitt “misser”, men ét prominent eksempel er Iron Man, Plastic Ships, der måske nok har et budskab, men hvor man igen må kigge til forfatterens militærbaggrund for at forstå den.

Da jeg indtil videre ikke kender noget til Modesitts romaner er det svært at vurdere, hvor Viewpoints Critical rent kvalitativt placerer sig i forfatterens output. Sprogligt er der ingen tvivl om, at Modesitt skriver aldeles udmærket, om end man af og til irriteres en smule over den måde, hvorpå han tager lidt for meget for givet i sine beskrivelser. Dette er til dels hans hensigt, f.eks. i den ekstremt forvirrende indledning til Spec-Ops, men andre steder virker det tilfældigt.

Når det kommer til fantasy og science fiction er det en knivsæg at balancere på, for når man ved, man har med disse genrer at gøre, tager man, som læser, intet for givet. Nogle gange kan det virke fantastisk at lade læseren drage sine egne konklusioner, baseret på små bidder af viden, man får igennem beskrivelser, men hvis ikke forfatteren er utrolig sikker i sin sag, risikerer han eller hun at tabe læseren undervejs. Dette skete desværre en del gange for mig i løbet af læsningen af Viewpoints Critical. Beskrivelserne må generelt siges at være Modesitts svagere side, og mange af novellerne er da også i høj grad præget af dialog, som Modesitt til gengæld skriver ganske glimrende.

For tilhængere af hård science fiction og alternativ fantasy er Viewpoints Critical klart værd at kigge nærmere på. Det er ikke alle novellerne, der er lige gode, men det er meget få af dem, der tangerer det dårlige, og jeg skal ærligt indrømme, at selv om jeg er uhyggeligt skeptisk over for fantasy (ud over Tolkien), blev jeg faktisk lidt nysgerrig efter at lære Modesitts forfatterskab bedre at kende.

Viewpoints Critical er venligst stillet til rådighed af Tor Books.

4 stjerner

Titel: Viewpoints Critical
Forfatter: L.E. Modesitt, Jr
Udgivet: 2008
Forlag: Tor Books
Format: Hardcover
Sideantal: 350
hvid
Viewpoints Critical samler 19 af Modesitts noveller, hvoraf Black Ordermage, Beyond the Obvious Wind og Almost Outside the Lines: Four Battles optræder første gang på tryk. De øvrige noveller har alle været trykt andetsteds (se nedenfor) fra 1973 til 2007.
hvid
The Great American Economy – først publiceret i Analog, maj 1973.
hvid
Second Coming – først publiceret i SF Adventure Magazine, forår 1979.
hvid
Rule of Law – først publiceret i Analog, april 1981.
hvid
Iron Man, Plastic Ships – først publiceret i Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine, oktober 1979.
hvid
Power to…? – først publiceret i Analog, november 1980.
hvid
Precision Set – først publiceret i On Spec, forår 2001, The Copper Pigs Writer’s Society.
hvid
Fallen Angel – først publiceret i Flights, Extreme Visions of Fantasy (red. Al Sarrantonio), 2004.
hvid
Understanding – først publiceret i On Spec, sommer 2000, The Copper Pigs Writer’s Society.
hvid
News Clips Recovered from the NYC Ruins – først publiceret i The Leading Edge, 2005.
hvid
The Pilots – først publiceret i In the Shadow of the Wall (red. Bryon R. Tetrick), 2002.
hvid
The Dock to Heaven – først publiceret i Low Port (red. Sharon Lee & Steve Miller), 2003.
hvid
Ghost Mission – først publiceret i Slipstreams (red. Martin Greenberg & John Helfers), 2006.
hvid
Spec-Ops – først publiceret i Future Weapons of War (red. Joe Haldeman & Martin Greenberg), 2007.
hvid
Sisters of Sarronnyn, Sisters of Westwind – først publiceret i Jim Baen’s UNIVERSE, august 2006.
hvid
The Differences – først publiceret i Man vs. Machine (red. Martin Greenberg & John Helfers), 2007.
hvid
The Swan Pilot – først publiceret i Emerald Magic (red. Andrew M. Greeley), 2004.

Anmeldt i nr. 34 | 13/08/2008

Stikord: Novellesamling

Mogens Høegsberg. Redaktør. Medstifter af Planet Pulp. Født 1976. Oprindelig fra Ringkøbing, fra 1996 til 2014 bosat i Århus, nu bosat i Silkeborg. Uddannet mag.art. og ph.d. i middelalderarkæologi. Ansat som arkæolog ved Moesgård Museum. Har siden barndommen været ivrig horrorfan; indledningsvist primært litteratur, senere også film. Dertil rollespiller, brætspiller og tegneseriefan. Film og filmmusik er Mogens’ to største passioner inden for [..]

Skriv et svar

Your email address will not be published.