Jacobi, Carl Richard

2 minutters læsetid

1908-1997. Amerikansk forfatter.

Carl Jacobi var en produktiv skikkelse på det amerikanske pulpmarked fra slutningen af 1930’erne og ind i 60’erne. Han nåede at skrive et meget stort antal noveller, hvoraf de fleste udi de fantastiske genrer var science fiction-fortællinger, men han skrev også horror og klassiske sære fortællinger om overnaturlige eller utrolige hændelser.

Dertil kom westerns, krigsaction, regulære kriminalhistorier, historiske fortællinger, fortællinger om opdagelsesrejsende, nogle få romancer og jernbaneeventyr. I Jacobis forfatterskab er det navnlig kredsen af eventyr- og horrorfortællinger, som udspiller sig på Borneo, der findes fremhævet blandt genrefans.

Jacobis stil er upyntet og ligefrem, og han fremhæves ofte for velresearchede detaljer og en særdeles fin fornemmelse for afbalancerede, billedskabende beskrivelser i et meget præcist sprog. Begge dele, research og sprogfornemmelse, falder i tråd med de naturvidenskabelige kurser og kurser i retorik, som han fulgte.

Jacobi begyndte sin forfattervirksomhed i slutningen af 1920’erne, mens han var indskrevet ved University of Minnesota. Her blev han blev en flittig bidragsyder til en bred vifte af pulpmagasiner og aviser. Jacobis karriere udviklede sig imidlertid ikke gunstigt, idet han var en af de mange forfattere, der havde svært ved at finde et marked for deres historier, da magasinkrisen begyndte at sætte ind i slutningen af 30’erne.

Først kunne han supplere indtægten som manuskriptforfatter på radiodrama, men oplevede her at blive sparet bort. Det betød i sidste ende, at Jacobi var tvunget til at søge andet arbejde og henlægge forfattervirksomheden til aftenen og natten. Han opnåede dermed aldrig at blive fuldtidsforfatter i modsætning til flere af de skikkelser (Robert Bloch, Ray Bradbury, Frank Belknap Long), som det måske ellers ville være relevant at sammenligne Jacobi med.

Carl Jacobi med egne ord. Biografi fra 'Thrilling Wonder Stories', februar 1939.

Gennem sine historier i magasinerne kom Jacobi i kontakt med en række af de skikkelser, vi i dag betragter som store navne. Han korresponderede eksempelvis med H. P. Lovecraft, Clark Ashton Smith og Robert Bloch. Imidlertid blev det helt afgørende for Carl Jacobis forfatterkarriere, at han mødte August Derleth, grundlægger og drivkraft bag Arkham House, i 1930. De sluttede et livslangt venskab, og Derleth vedblev med at inkludere og udgive Jacobis historier frem til sin død i 1971. Derleth og Arkham House var dermed den platform, hvorfra Jacobi kunne profileres som seriøs forfatter.

Arkham House nåede at udgive tre novelleopsamlinger med Jacobis historier; Revelations in Black (1947), Portraits in Moonlight (1964) og Disclosures in Scarlet (1972). Hertil kom en lang række noveller i andre antologier. Jacobi publicerede kun noveller til trods for, at han angiveligt arbejdede på en roman.

De sidste mange år af Jacobis liv var præget af sygdom. Han led af Parkinson og døde efter lang tids hjertesygdom i 1997. Han forblev ugift og efterlod sig ingen børn.

En formentlig komplet bibliografi over Jacobis udgivelser findes i R. Dixon Smith, Lost in the Rentharpian Hills: Spanning the Decades with Carl Jacobi, Bowling Green State University Press, 1985.

Carl Jacobi på Planet Pulp:
Disclosures in Scarlet (1972)

Skriv et svar

Your email address will not be published.