Silver

6 minutters læsetid

SilverIndenfor småspilskategorien står Bézier Games bag nogle af mine favoritspil fra de senere år, ikke mindst One Night-spillene, hvoraf vi tidligere har anmeldt både One Night Ultimate Werewolf (2014) og One Night Ultimate Alien (2017).

Denne gang kigger vi nærmere på Silver, der eksisterer indenfor samme ”univers” som One Night-spillene, selvom spilmekanikken er helt anderledes.

Varulve!

Silver er det første spil i Silver-serien og udkom i 2019. Det er siden blevet fulgt op af Silver Bullet (også 2019) samt Silver Coin og Silver Dagger, der begge udkom i 2020. Alle spillene fungerer som enkeltstående spil i sig selv, men kan også kombineres med hinanden – akkurat ligesom One Night-spillene.

Silver-spillene er kortspil, og da jeg først fik Silver beskrevet, var det med ordene “vendespil for voksne”. Det er ikke helt forkert, selvom det naturligvis også er en grov forenkling.

Idéen bag spillet er enkel: Hver spiller repræsenterer en landsby, hvor der er varulve på spil. Gennem spillets runder er det den enkelte spillers mål at reducere antallet af varulve i ens landsby, indtil man mener, at man er den, der har færrest.

Når bestemte krav er opfyldt, kan man kræve en optælling, og den spiller, der ved optællingen har færrest varulve, vinder runden. Man spiller i alt fire runder.

Setup

Spilmekanikken er enkel og derfor nem at lære, men der er mange kombinationsmuligheder, og Silver er derfor svært at mestre. Af samme grund er det et spil af den type, man altid lige har lyst til at tage endnu en omgang af.

Silver er designet for to-fire spillere, men man kan fint spille op til fem spillere uden at det går ud over spillet, og det var sådan, jeg første gang oplevede det. Dog advarer designeren Ted Alspach, der også står bag One Night-serien, i et indlæg på Bézier Games’ hjemmeside mod at spillere med flere end fem spillere.

Det er der forskellige årsager til, som jeg ikke skal komme ind på her, men det er klart, at jo flere spillere, der er, jo sværere bliver det at holde styr på, hvad der foregår.

Ved opstart får hver spiller fem kort, der placeres foran spilleren med bagsiden opad. Resten af kortene lægges midt på bordet med bagsiden opad. Det øverste kort lægges over i en discard-bunke med forsiden opad.

Nu må hver spiller kigge på to, og kun to, af sine kort, og spillerne må kun kigge på kortene denne ene gang (senere kan man måske få lov at kigge igen). Kortene placeres igen med bagsiden opad. Herefter kan spillet gå i gang.

Landsbyboer

Et spil 'Silver' i gang.
Et spil ‘Silver’ i gang. Foto: Bézier Games.

Hvert kort i Silver repræsenterer en bestemt type landsbybo. I grundspillet er det Villager, Squire, Empath, Bodyguard, Rascal, Exposer, Revealer, Beholder, Apprentice Seer, Seer, Master, Witch, Robber og Doppelgänger. De fleste kort er der fire af i spillet, med undtagelse af Villager og Doppelgänger, hvoraf der kun er to.

Hvert kort har et tal, der angiver, hvor mange varulve lige præcis denne landsbybo tiltrækker. Eller sagt på en anden måde: Det er disse tal, man tæller sammen ved slutningen af hver runde for at finde ud af, hvem der vinder runden.

Foruden en talværdi har hvert kort også en bestemt funktion, der kan komme til udtryk på forskellige måder.

Spilmekanik

Hver spiller har tre muligheder, når det er hans eller hendes tur: Som den første mulighed må spilleren tage det øverste kort fra discard-bunken og bytte det med ét af sine kort. Det kan jo f.eks. være en fordel, hvis kortet i discard-bunken har en lav værdi og spilleren ved, at ét af de to kort, han/hun måtte kigge på, har en høj værdi.

Ulempen er, at man ikke må bruge kortets funktion, når man tager et kort fra discard-bunken.

Den anden mulighed er at tage det øverste kort i bunken, hvor kortene jo ligger med bagsiden opad. Spilleren må nu kigge på kortet og enten vælge at bytte kortet ud med ét af sine egne eller bruge kortets funktion. Sidstnævnte vender vi tilbage til.

Der er dog en væsentlig ekstraregel omkring bytning af kort: Hvis man foran sig har to eller flere kort med samme talværdi, så må man bytte begge/alle kort for det ene nye kort, man tager, uanset hvilken bunke det nye kort kommer fra.

Det er ikke så sandsynligt, at dette sker i første runde, men jo længere, man kommer ind i spillet, jo flere af sine egne kort kender man, og jo mere sandsynligt bliver det, at man kan komme af med mere end ét kort, når man bytter.

Hvis man trækker et kort fra bunken og vælger at aktivere dets funktion, lægges kortet i discard-bunken, og funktionen træder i kraft.

Her er vi for alvor inde ved spillets grundmekanik, for alt afhængig af hvilket kort, man trak, kan der ske en række forskellige ting, og det er selvfølgelig også her, det bliver rigtig sjovt at kombinere Silver med ét eller flere af de efterfølgende spil, hvor der er nye kort med andre funktioner.

Funktioner

Der er grundlæggende to typer af funktioner på kortene i Silver: Den ene type funktion træder i kraft, når man tager et kort fra bunken og vælger at aktivere funktionen. Den type funktion har Exposer, Revealer, Beholder, Apprentice Seer, Seer og Master.

Et eksempel kunne være Exposerens funktion, hvor spilleren må vende ét af sine kort om, så det ligger med forsiden opad.

Et andet kunne være Beholderen, der gør, at spilleren må kigge på to af sine kort, men skal lægge dem tilbage på bordet med bagsiden opad.

Og et tredje eksempel kunne være Seeren, der gør, at spilleren må kigge på et kort hos en hvilken som helst spiller (inklusive sig selv) og lægge kortet tilbage på bordet med bagsiden opad.

Den anden type funktion træder kun i kraft, hvis kortet ligger foran spilleren med forsiden opad. Denne type funktion har Squire, Empath, Bodyguard og Rascal.

For hver Squire, der ligger på bordet med forsiden opad, skal der placeres et kort med forsiden opad ved siden af kortbunken og discard-bunken. Dette eller disse nye kort må spillerne vælge fra i stedet for bunken eller discard-bunken, når de trækker nye kort.

Det særlige ved disse kort, der jo altså ligger med forsiden op, er, at man i modsætning til kort fra discard-bunken må aktivere funktionen på kortet, når man tager det. Og så længe Squire-kortet eller -kortene ligger på bordet med forsiden opad, bliver der lagt nye kort i disse særlige bunker, hvis spillerne tager af dem.

En Bodyguard kan man bruge til at beskytte et andet kort med, således at ingen anden spiller – uanset hvilket funktionskort han/hun tager i brug – kan røre ved Bodyguard-kortet eller det kort, Bodyguarden beskytter.

Og som et sidste eksempel på denne type kort kan nævnes Empath-kortet. Hvis en spiller har en Empath liggende foran sig med forsiden opad, må han/hun kigge på ét af sine kort i hver runde. Har spilleren to Empath-kort liggende på den måde, må han/hun kigge på to af sine kort i hver runde osv.

Optælling og amulet

Runden fortsætter, indtil én af spillerne er overbevist om, at vedkommende har det laveste antal varulve i sin landsby (læs: det laveste point-tal på sine kort). Når det bliver den spillers tur, kan han eller hun bede om en optælling.

Herefter har de resterende spillere en tur hver, indtil optællingen finder sted, og det skal lige siges, at denne sidste tur sagtens kan nå at stikke en kæp i hjulet på den spiller, der har bedt om optællingen!

Til sidst foretages optællingen, og den spiller med færrest point vinder runden. Point-tallene skriver man ned – enten på den dertil indrettede blok, der følger med spillet, eller et stykke blankt papir.

Hvis den spiller, der bad om optællingen, faktisk også vinder runden, modtager han eller hun Sølvamuletten. Amuletten kan bruges til at beskytte et kort, uanset om det ligger med forsiden op eller ned, og kortet må ikke røres eller flyttes af nogen spiller – inklusive spilleren selv.

Kortet tæller stadig med i optællingen til sidst, og hvis der er tale om et kort, der ligger med forsiden opad og som har en funktion, så forbliver funktionen aktiv, selvom amuletten ligger på kortet.

I sammenligning med f.eks. Silver Bullet, hvor den tilsvarende præmie er en sølvkugle, der kan bruges til at eliminere et af spillerens kort, er sølvamuletten i Silver noget mindre magtfuld og fungerer mere som en slags udvidet Bodyguard.

Dynamik

Spillets grundlæggende mekanik – at man trækker nye kort hver runde og at kortene har forskellige funktioner – skaber et dynamisk spil, der aldrig bliver kedeligt. Og det siger sig selv, at hvis man kombinerer Silver med ét af spillets efterfølgere, så får man et endnu mere uforudsigeligt spil.

Silver er et glimrende spil for små selskaber, og bare i grundspillet er der kombinationsmuligheder nok til, at spillet har lang holdbarhed. Man skal dog passe på med kombinationen af Silver og alkoholindtag; jo mere man drikker, jo dårligere husker man. Men det kan selvfølgelig også give anledning til sjove situationer og underholdende spil.

Silver er endnu en vinder fra Bézier Games og kommer med de varmeste anbefalinger!

5 stjerner

Titel: Silver
Designer: Ted Alspach
Grafik: Andrey Gordeev
Forlag: Bézier Games
Udgivelsesår: 2019

Anmeldt i nr. 187 | 13/05/2021

Mogens Høegsberg. Redaktør. Medstifter af Planet Pulp. Født 1976. Oprindelig fra Ringkøbing, fra 1996 til 2014 bosat i Århus, nu bosat i Silkeborg. Uddannet mag.art. og ph.d. i middelalderarkæologi. Ansat som arkæolog ved Moesgård Museum. Har siden barndommen været ivrig horrorfan; indledningsvist primært litteratur, senere også film. Dertil rollespiller, brætspiller og tegneseriefan. Film og filmmusik er Mogens’ to største passioner inden for [..]

Skriv et svar

Your email address will not be published.